Coaching

Coaching rozwodowy

W dzisiejszych czasach, choć rozwód stał się częstszym zjawiskiem, nadal pozostaje jednym z najbardziej stresujących i trudnych doświadczeń w życiu człowieka. Specjalizuję się w dawaniu wsparcia, motywacji oraz edukacji osób przechodzących przez różne etapy procesu rozwodowego. Każdy człowiek jest inny, a wraz z nim unikalna jest jego sytuacja. Moim głównym celem jest umożliwienie klientom podejmowania świadomych, korzystnych dla nich i ich dzieci decyzji, które pozytywnie wpłyną na kształtowanie ich przyszłości.

Pragnę, aby moi klienci zbudowali nowe życie pełne spokoju, stabilizacji i bezpieczeństwa, na każdym poziomie życia: rodzinym, zawodowym, finansowym.

father-his-kids-hugging-smiling-having-fun-together-outdoors_Easy-Resize.com
successful-female-entrepreneurs-smiling-cheerfully_Easy-Resize.com

Coaching leadership kobiet

Kobiety od wieków stanowią nieodłączny filar społeczeństwa i biznesu. Współczesny świat oferuje im wiele możliwości,ale to codzienność kobiet, matek, córek, partnerek bardzo mocno ogranicza to po co mogą realnie sięgnąć. Jako wykwalifikowany psycholog biznesu z dogłębną wiedzą w zakresie kobiecego przywództwa, mam na celu odkrywanie i wspieranie unikalnych talentów i zdolności kobiet. Moje podejście skupia się na indywidualnych potrzebach każdej z moich klientek, pomagając im kształtować i osiągać zawodowe cele. Chcę, by każda kobieta, z którą współpracuję, czuła się pewnie, kompetentnie i gotowa do podjęcia wyzwań na wymarzonych stanowiskach.

Coaching równościowy

Żyjemy w świecie zróżnicowanym i wielokulturowym.Uważam, że każdy z nas ma prawo do szacunku, akceptacji i pełnej aktywizacji swojego potencjału. W mojej praktyce coachingowej, oraz na co dzień w życiu, podkreślam uniwersalną wartość i godność każdego człowieka. Wspieram osoby, które czują się 'inne’, które doświadczają wykluczenia czy dyskryminacji z różnych powodów – czy to ze względu na wiek, płeć, kolor skóry, narodowość, orientację seksualną, wyznanie czy zdolności fizyczne czy psychiczne. Razem dążymy do zrozumienia tych wyzwań i przezwyciężenia ich. Żależy mi, aby to człowieczeństwo było nadrzędną wartością. Wierzę mocno w to, że antidotum na powszechną “mowę nienawiści” jest okazywanie drugiemu człowiekowi szacunku, akceptacji, dobra czyli po prostu traktowanie go z miłością.

Urzeczywisteniem moich marzeń jest świat, gdzie każda osoba może spełnić się jako człowiek i w pełni wykorzystać swój potencjał.

generative-ai-group-friends-having-fun_Easy-Resize.com